Sadržaj izdvojen po datumu: Travanj 2016

Zelena čistka 2016.

Nakon uspješne prošlogodišnje prve zelene čistke, i ove godine ista je organizirana u dva naselja na području općine Nijemci.

Udruga Mladi općine Nijemci  organizirala je akciju čišćenje okoliša pod nazivom Zelena čistka - Jedan dan za čisti okoliš. I ove godine suorganizatori akcije bili su Turistička zajednica općine Nijemci i Općina Nijemci, Osnovna škola Lipovac sa PŠ Apševci.

U akciji Zelena čistka koja je održana 27. travnja 2016. godine na području Općine Nijemci sudjelovalo je 70 volontera. Čistilo se središte naselja Apševci i Lipovac, parkovi u oba naselja te prostor ispred društvenih domova.

Više...

POZIV NA RADIONICU GRAD OTOK 21.04.2016 „SWOT ANALIZA“

Lokalna akcijska grupa Bosutski niz poziva Vas na radionicu koja se organizira za potrebe izrade Lokalne  razvojne strategije za 2016. godinu za područja u sastavu LAG-a Bosutski niz.

Radionica za područje grada Otokaopćina Privlake i Nijemaca održat će se 21.04.2016. godine s početkom u 13,00 sati u Gradu Otoku (Vijećnica) II. kat, na adresi Trg kralja Tomislava 6a.

Teme radionice:

 • Uvod u LRS, razmatranje analitičke podloge i rasprava o ocjeni stanja razvoja na području LAG-a Bosutski niz
 • Izrada nacrta opisa područja koje strategija obuhvaća (analiza stanja) i SWOT analize.

 

Očekujemo Vas u što većem broju,

 

LAG Bosutski niz

Više...

Zelena čistka 2016.

Pozivamo Vas na ekološku akciju „Zelena čistka“ 2016 godine koja će se održati dana 27. travnja (srijeda) 2016. godine u naselju Apševci s početkom u 9 sati.

Više...

Sastanak čelnika Udruge općina u Općini Nijemci

U nazočnosti dvadeset načelnika, zamjenika načelnika i pročelnika općina Vukovarsko-srijemske županije održan je u ponedjeljak 18. travnja sastanak s predsjednikom Udruge općina u RH Đurom Bukvićem i glavnim tajnikom Brunom Hranićem u općini Nijemci gdje je domaćinom bio načelnik Ivica Klem. Predsjednik Udruge općina istaknuo je potrebu suradnje među općinama bez obzira na političku pripadnost njihovih čelnika i u tom kontekstu objasnio prednosti zajedničkog istupanja i zagovaranja. Udruga općina uspostavila je kontakte s ministarstvima nadležnima za pojedine problematike koje izravno i ozbiljno dotiču egzistenciju malih i poljoprivrednih sredina kako bi se poboljšala efikasnost rješavanja akutnih pitanja. Lokalna samouprava mora biti važan čimbenik u donošenju zakona koji se odnose na njezino funkcioniranje, naglašeno je u razgovoru, pa se tako bezuvjetno treba čuti i poštivati njezino mišljenje i u najavljenoj reformi lokalne samouprave. Održati i pomoći razvoj općina nije pitanje zaštite funkcija, već obrane života na selu, a taj se argument u javnom prostoru često gubi.

Više...

Poslovna zona Nijemci

POSLOVNA ZONA NIJEMCI

Programom razvoja gospodarstva Općine Nijemci  želi se unaprijediti i razviti gospodarstvo Općine Nijemci te Općinu Nijemci učiniti privlačnom za domaće i inozemne investitore.

Poslovna zona Nijemci želi osigurati bolju podršku za daljnji razvoj i pokretanje proizvodnih djelatnosti vezanih za postojeće kapacitete obiteljskih poljoprivrednih poduzeća i drugih gospodarskih subjekata.

Površina poslovne zone  Nijemci  je 127.404 m2.

 

Strateški  položaj Poslovne zone Nijemci izuzetno je povoljan : blizina autoceste Zagreb- Lipovac -A3 čvor Lipovac (silaz s autoceste A3), položaj istočno od planirane državne ceste D- srijemska granične transverzala (Ilok- Tovarnik- Lipovac), neposredno uz njezin prijelaz preko autoceste A3, uz državnu cestu D 57, koja povezuje grad Vukovar i riječnu Luku Vukovar sa međunarodnim graničnim prijelazom Bajakovo. Zona se nalazi na 10 km od RO-LA željezničkog terminala „Spačva“, te 30 km od riječne luke „Vukovar“ i 50 km od zračne luke „Klisa“.

 

Infrastruktura Poslovne zone Nijemci obuhvaća: prometnu infrastrukturu, vodovodne instalacije, telefonsku infrastrukturu (DT), odvodnju sanitarnih, tehnoloških otpadnih i oborinskih voda, plinsku mrežu, električnu energiju (KTS I KDV) te javnu rasvjetu.

 

Raspoložive površine u poslovnoj zoni Nijemci:

 

k. č

površina u m2

Naziv

vrijednost

1584/5

5549

oranica u poslovnoj zoni nijemci

162.141,78

1584/11

12036

oranica u poslovnoj zoni nijemci

351.691,92

1584/14

2400

oranica u poslovnoj zoni nijemci

70.128,00

1584/15

15000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

438.300,00

1584/16

6713

oranica u poslovnoj zoni nijemci

196.153,86

1584/17

20000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

584.400,00

1584/18

5000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

146.100,00

1584/19

5000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

146.100,00

1584/20

20000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

584.400,00

 

 Ciljane skupine na projektu su:

 • Poduzetnici s područja općine Nijemci
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Općine Nijemci
 • Investitori iz Hrvatske i inozemstva

Programom su definirane slijedeće prioritetne djelatnosti u Poslovnoj zoni:

 

 1. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, osim sunčanih elektrana
 2. Prerada voća i povrća                                                                                            
 3. Hladnjače
 4. Sušare
 5. Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda
 6. Klaonica
 7. Ostale djelatnosti sukladno  Gospodarskom programu       Općine Nijemci

 

Sustav bodovanja  ponuda pristiglih na natječaj  za kupovinu zemljišta u Poslovnoj zoni  Nijemci je slijedeći:

 

Red.br.

KRITERIJ

Maksimalni broj bodova

1.

Broj novootvorenih radnih mjesta

 

1.1.

1 do 10

5

1.2.

11 do 20

10

1.3.

21 i više

15

 

 

 

2.

Vrsta djelatnosti

 

2.1.

Proizvodna djelatnosti

 

 

Proizvodne djelatnosti  definirane  Programom razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period 2016. do 2018. godina kao prioritetne (1. do 6.) 

20

 

Ostale proizvodne djelatnosti definirane Gospodarskim programom

10

2.2.

Usluge i servisi

5

2.3.

Proizvodna voća, povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima

30

 

 

 

3.

Mladi poduzetnici  do 40 godina sa prebivalištem na području Općine  Nijemci

20

 

 

 

4.

Visina ulaganja

 

4.1.

do 3.000.000 kn

5

4.2.

od 3.000.001 kn do 10.000.000 kn

10

4.3.

od 10.000.001 kn na više

15

 

 

 

5.

Planirani završetak izgradnje (definiran poslovnim planom)

 

5.1.

Do 2 godine

10

5.2.

3 do 4 godine

5

 

Poduzetnici koji sudjeluju na natječaju moraju poslovnim planom i drugim relevantnim dokumentima dokazati  pravo na dobivanje određenog broja bodova.

 

Poduzetnici će dati jamstvo da su podaci navedeni u poslovnom planu utemeljeni na činjenicama i da sadrže realne planirane vrijednosti i dinamiku realizacije projekta.

 

Ukoliko dva ili više ponuđača ostvare isti broj bodova,   prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena  u Općini Nijemci.

 

Ukoliko djelatnost koju potencijalni kupac želi obavljati ima negativan utjecaj na okoliš, projekt se neće moći realizirati u Poslovnoj zoni Nijemci.

 

 

Kriteriji  za  umanjenje  cijena   m2 u zoni

 

 

Temeljem analize društveno-ekonomske koristi koju bi  područje  Općine  Nijemci moglo imati od realizacije poduzetničkih pothvata u Poslovnoj zoni Nijemci definirani su slijedeći kriteriji temeljem kojih se može izvršiti umanjenje početne cijene zemljišta od cca 30 kn/m2

 

Red. br.

K R I T E R I J

%  umanjenja  cijene

1.

Broj novozaposlenih djelatnika

 

1.1.

1 do 10

5

1.2.

11 do 20

10

1.3.

21 i više

15

 

 

 

2.

Vrsta djelatnosti

 

2.1.

Proizvodne djelatnosti  definirane  Programom razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period 2016. do 2018. godina kao prioritetne (1. do 6.)

20

2.2.

Ostale proizvodne djelatnosti definirane Gospodarskim programom

10

2.3.

Uslužne djelatnosti

5

 

 

 

3.

Visina ulaganja

 

3.1.

do 3.000.000 kn

5

3.2.

od 3.000.001 kn do 10.000.000 kn

10

3.3.

od 10.000.001 kn na više

15

 

 

 

4.

Planirani završetak izgradnje (definiran poslovnim planom)

 

4.1.

Do 2 godine

10

4.2.

3 do 4 godine

5

 

 

 

5.

Mladi poduzetnici  do 40 godina sa prebivalištem na području Općine Nijemci

 

5.1.

Proizvodnja  voća . povrća i cvijeća  u staklenicima i plastenicima

50

5.2.

Prerada, pakiranje  i distribucija voća . povrća i cvijeća

50

 

Poduzetnici koji sudjeluju na natječaju moraju poslovnim planom i drugim relevantnim dokumentima dokazati  pravo na umanjenje  cijena, a ugovorom o prodaji zemljišta će se definirati mehanizmi kontrole pridržavanja definiranih kriterija temeljim kojih je poduzetnik kupio  zemljište po umanjenoj  cijeni.

  

Poticajne mjere gospodarske politike koje Općina Nijemci osigurava odnose se na:

 • plaćanjem komunalnog doprinosa po  cijeni od 1 kn/m3
 • oslobođenje plaćanja komunalne naknade u prvih pet  godina korištenja nekretnina u zoni i to računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
 • dana stavljanja postrojenja u uporabu)
 • oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku za prvih pet godina poslovanja

sufinanciranje priključka na niskonaponsku mrežu  

Više...

Poslovna zona Nijemci

POSLOVNA ZONA NIJEMCI

Programom razvoja gospodarstva Općine Nijemci  želi se unaprijediti i razviti gospodarstvo Općine Nijemci te Općinu Nijemci učiniti privlačnom za domaće i inozemne investitore.

Poslovna zona Nijemci želi osigurati bolju podršku za daljnji razvoj i pokretanje proizvodnih djelatnosti vezanih za postojeće kapacitete obiteljskih poljoprivrednih poduzeća i drugih gospodarskih subjekata.

Površina poslovne zone  Nijemci  je 127.404 m2.

 

Strateški  položaj Poslovne zone Nijemci izuzetno je povoljan : blizina autoceste Zagreb- Lipovac -A3 čvor Lipovac (silaz s autoceste A3), položaj istočno od planirane državne ceste D- srijemska granične transverzala (Ilok- Tovarnik- Lipovac), neposredno uz njezin prijelaz preko autoceste A3, uz državnu cestu D 57, koja povezuje grad Vukovar i riječnu Luku Vukovar sa međunarodnim graničnim prijelazom Bajakovo. Zona se nalazi na 10 km od RO-LA željezničkog terminala „Spačva“, te 30 km od riječne luke „Vukovar“ i 50 km od zračne luke „Klisa“.

 

Infrastruktura Poslovne zone Nijemci obuhvaća: prometnu infrastrukturu, vodovodne instalacije, telefonsku infrastrukturu (DT), odvodnju sanitarnih, tehnoloških otpadnih i oborinskih voda, plinsku mrežu, električnu energiju (KTS I KDV) te javnu rasvjetu.

 

Raspoložive površine u poslovnoj zoni Nijemci:

 

k. č

površina u m2

Naziv

vrijednost

1584/5

5549

oranica u poslovnoj zoni nijemci

162.141,78

1584/11

12036

oranica u poslovnoj zoni nijemci

351.691,92

1584/14

2400

oranica u poslovnoj zoni nijemci

70.128,00

1584/15

15000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

438.300,00

1584/16

6713

oranica u poslovnoj zoni nijemci

196.153,86

1584/17

20000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

584.400,00

1584/18

5000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

146.100,00

1584/19

5000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

146.100,00

1584/20

20000

oranica u poslovnoj zoni nijemci

584.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciljane skupine na projektu su:

 • Poduzetnici s područja općine Nijemci
 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva na području Općine Nijemci
 • Investitori iz Hrvatske i inozemstva

Programom su definirane slijedeće prioritetne djelatnosti u Poslovnoj zoni:

 

 1. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora, osim sunčanih elektrana
 2. Prerada voća i povrća                                                                                            
 3. Hladnjače
 4. Sušare
 5. Prerada mlijeka i mliječnih proizvoda
 6. Klaonica
 7. Ostale djelatnosti sukladno  Gospodarskom programu       Općine Nijemci

 

Sustav bodovanja  ponuda pristiglih na natječaj  za kupovinu zemljišta u Poslovnoj zoni  Nijemci je slijedeći:

 

Red.br.

KRITERIJ

Maksimalni broj bodova

1.

Broj novootvorenih radnih mjesta

 

1.1.

1 do 10

5

1.2.

11 do 20

10

1.3.

21 i više

15

 

 

 

2.

Vrsta djelatnosti

 

2.1.

Proizvodna djelatnosti

 

 

Proizvodne djelatnosti  definirane  Programom razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period 2016. do 2018. godina kao prioritetne (1. do 6.) 

20

 

Ostale proizvodne djelatnosti definirane Gospodarskim programom

10

2.2.

Usluge i servisi

5

2.3.

Proizvodna voća, povrća i cvijeća u plastenicima i staklenicima

30

 

 

 

3.

Mladi poduzetnici  do 40 godina sa prebivalištem na području Općine  Nijemci

20

 

 

 

4.

Visina ulaganja

 

4.1.

do 3.000.000 kn

5

4.2.

od 3.000.001 kn do 10.000.000 kn

10

4.3.

od 10.000.001 kn na više

15

 

 

 

5.

Planirani završetak izgradnje (definiran poslovnim planom)

 

5.1.

Do 2 godine

10

5.2.

3 do 4 godine

5

 

Poduzetnici koji sudjeluju na natječaju moraju poslovnim planom i drugim relevantnim dokumentima dokazati  pravo na dobivanje određenog broja bodova.

 

Poduzetnici će dati jamstvo da su podaci navedeni u poslovnom planu utemeljeni na činjenicama i da sadrže realne planirane vrijednosti i dinamiku realizacije projekta.

 

Ukoliko dva ili više ponuđača ostvare isti broj bodova,   prednost ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena  u Općini Nijemci.

 

Ukoliko djelatnost koju potencijalni kupac želi obavljati ima negativan utjecaj na okoliš, projekt se neće moći realizirati u Poslovnoj zoni Nijemci.

 

 

Kriteriji  za  umanjenje  cijena   m2 u zoni

 

 

Temeljem analize društveno-ekonomske koristi koju bi  područje  Općine  Nijemci moglo imati od realizacije poduzetničkih pothvata u Poslovnoj zoni Nijemci definirani su slijedeći kriteriji temeljem kojih se može izvršiti umanjenje početne cijene zemljišta od cca 30 kn/m2

 

Red. br.

K R I T E R I J

%  umanjenja  cijene

1.

Broj novozaposlenih djelatnika

 

1.1.

1 do 10

5

1.2.

11 do 20

10

1.3.

21 i više

15

 

 

 

2.

Vrsta djelatnosti

 

2.1.

Proizvodne djelatnosti  definirane  Programom razvoja gospodarstva Općine Nijemci za period 2016. do 2018. godina kao prioritetne (1. do 6.)

20

2.2.

Ostale proizvodne djelatnosti definirane Gospodarskim programom

10

2.3.

Uslužne djelatnosti

5

 

 

 

3.

Visina ulaganja

 

3.1.

do 3.000.000 kn

5

3.2.

od 3.000.001 kn do 10.000.000 kn

10

3.3.

od 10.000.001 kn na više

15

 

 

 

4.

Planirani završetak izgradnje (definiran poslovnim planom)

 

4.1.

Do 2 godine

10

4.2.

3 do 4 godine

5

 

 

 

5.

Mladi poduzetnici  do 40 godina sa prebivalištem na području Općine Nijemci

 

5.1.

Proizvodnja  voća . povrća i cvijeća  u staklenicima i plastenicima

50

5.2.

Prerada, pakiranje  i distribucija voća . povrća i cvijeća

50

 

Poduzetnici koji sudjeluju na natječaju moraju poslovnim planom i drugim relevantnim dokumentima dokazati  pravo na umanjenje  cijena, a ugovorom o prodaji zemljišta će se definirati mehanizmi kontrole pridržavanja definiranih kriterija temeljim kojih je poduzetnik kupio  zemljište po umanjenoj  cijeni.

 

 

 

Poticajne mjere gospodarske politike koje Općina Nijemci osigurava odnose se na:

 • plaćanjem komunalnog doprinosa po  cijeni od 1 kn/m3
 • oslobođenje plaćanja komunalne naknade u prvih pet  godina korištenja nekretnina u zoni i to računajući od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora
 • dana stavljanja postrojenja u uporabu)
 • oslobođenje od plaćanja poreza na tvrtku za prvih pet godina poslovanja

sufinanciranje priključka na niskonaponsku mrežu  

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed