Nijemci

Nijemci

Adresa internetske stranice:
 • Objavljeno u Razno

Općine prijatelji

Općina Barban

Općina Barban osnovana je početkom 1993.g. i od tada djeluje samostalno kao jedinica lokalne

samouprave (do tada je bila sastavni dio Općine Pula). Općina Barban smještena je na jugoistoku

istarskog poluotoka,  zauzima površinu od 94,1 km2 s oko 2.800 stanovnika, a obuhvaća područja

slijedećih naselja : Balići II, Barani, Barban, Baretuni, Bašići, Bateli kod Prhati, Bateli kod Želiski, Beloči,

Bičići, Borinići, Bulići, Camlići, Celići, Cvitići, Dminići, Dobrani, Dolica, Draguzeti, Drakuni, Filini, Frkeči,

Fumeti, Glavani, Golešovo, Gorica, Grandići, Gubovica, Hrboki, Ivanošići, Jurićev Kal, Kantunjeri,

Koromani, Kožljani, Kvarantija, Majčići, Manjadvorci, Mavrići, Medančići, Melnica, Orihi, Osipi, Palijon

(dio), Pavlići, Petehi, Plehuti, Poljaki, Prdaci, Prdiripi, Prhati, Prnjani, Puntera, Računići, Rajki, Raponji,

Rebići, Regulići, Rodići, Rojnići, Sankovići, Sutivanac, Šajini, Špadi, Špadići, Šugari, Škitača, Trlji, Trošti,

Vadreš, Valići, Varož i Želiski.

Dan Općine Barban je 06. prosinca, na dan Sv. Nikole zaštitnika Župe i Općine Barban. Na taj dan se

održava svečana sjednica Općinskog vijeća i prigodne svečanosti.

 • Objavljeno u Razno

Radna tijela Općinskog vijeća

1.1. RADNA TIJELA

Radna tijela Općinskog vijeća su:

 • Povjerenstvo za izbor i imenovanja
 • Povjerenstvo za Statut i Poslovnik
 • Povjerenstvo za Proračun i financije
 • Mandatno povjerenstvo.

 

Povjerenstvo za izbor i imenovanja, predlaže:

 • izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća
 • izbor i razrješenje članova radnih tijela Općinskog vijeća
 • imenovanje i razrješenje i drugih osoba određenih ovim Statutom i drugim odlukama Općinskog vijeća
 • propise o primanjima vijećnika, te naknade troškova vijećnicima za rad u Općinskom vijeću.

 

Povjerenstvo za Statut i Poslovnik:

 • predlaže Statut Općine i Poslovnik Općinskog vijeća,
 • predlaže pokretanje postupaka za izmjenu Statuta odnosno Poslovnika Općinskog vijeća,
 • razmatra prijedloge odluka i drugih općih akata koje donosi Općinsko vijeće u pogledu, njihove usklađenosti s Ustavom i pravnim sustavom, te u pogledu njihove pravne obrade i o tome daje mišljenje i prijedloge Općinskom vijeću,
 • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

 

Povjerenstvo za proračun i financije:

 • raspravlja o proračunu i financijama općine, zauzima stavove te daje mišljenja o pitanjima koja se odnose na; proračun, stanje o prihodima i rashodima općine, ostalim pitanjima financiranja i financijskog poslovanja općine.

 

Mandatno povjerenstvo:

 • na konstituirajućoj sjednici obavještava Općinsko vijeće o provedenim izborima za Općinsko vijeće i imenima izabranih vijećnika, temeljem objavljenih rezultata nadležnog izbornog povjerenstva o provedenim izborima,
 • obavještava Općinsko vijeća o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeća o mirovanju mandata vijećnika i o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati vijećničku dužnost,
 • obavještava Općinsko vijeća o prestanku mirovanja mandata vijećnika,
 • obavještava Općinsko vijeće o prestanku mandata kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava Općinsko vijeće da su ispunjeni zakonski uvjeti za početak mandata zamjeniku vijećnika.

 

Općinsko vijeće može uz radna tijela osnovana ovim Statutom, osnivati druga stalna i povremena radna tijela radi proučavanja i razmatranja drugih pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća pripreme prijedloga odluka i drugih akata, davanja mišljenja i prijedloga u svezi pitanja koja su na dnevnom redu Općinskog vijeća.

Pretplati se na ovaj RSS feed