2. javna tribina projekta Centar za promatranje ptica Nijemci

tribina tribina

01.10.2015. održana je druga javna tribina projekta Centar za promatranje ptica Nijemci. Cilj tribine je potaknuti interes za promatranjem ptica među širom populacijom naročito kod djece osnovnoškolske dobi, predstavljanje turističkih potencijala specifične ponude promatranja ptica u regiji te naglasiti važnost razvijanja aktivnog turizma koji ne narušava biološku raznolikost. Ovom aktivnošću obilježili smo i Međunarodni dan promatranja ptica te kroz zanimljivu aktivnost promatranja ptica utvrdili znanje djece o prirodi koja ih okružuje. Tribina je namijenjena ciljanim skupinama sa područja općine Nijemci i ostalima koji mogu pronaći svoj interes u ovom području, naročito obiteljska poljoprivredna gospodarstva, potencijalni pružatelji usluga u turizmu, ugostitelji, predstavnici udruga, predstavnici učenika osnovnih škola sa područja općine Nijemci te predstavnici partnera.