U Nijemcima održana završna konferencija projekta “Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama - Vukovarsko-srijemska županija” - Vukovarsko-srijemska županija očišćena je od mina

Vukovarsko-srijemska županija potpuno je očišćena od minsko-eksplozivnih sredstava - rečeno je na konferenciji kojom je obilježen završetak projekta “Program razminiranja na područjima pogođenim poplavama - Vukovarsko-srijemska županija”. U okviru projekta koji je financirala EU u okviru IPA komponenata I - Pomoć u tranziciji i jačanje institucije za 2011. godinu razminirane su općine Nijemci i Vrbanja.

 

- Ponosni smo što možemo reći da smo Vukovarsko-srijemsku županiju u 2015. godini oslobodili mina u cijelosti. Posebno bih zahvalio djelatnicima Središnje agencije za financiranje i ugovaranje što su nam pomogli da jednu godinu razminiranja u Hrvatskoj skratimo, imajući u vidu da je više od 18 milijuna eura povučeno preko raznih programa europskih fondova. Mi smo svoju zadaću završili i povlačimo se s područja Vukovarsko-srijemske županije - kazao je Dražen Jakopec, ravnatelj Hrvatskog centra za razminiranje.

Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 767.059 eura. Europska unija financirala ga je sa 652.000 eura, a ostatak od 115.059 eura dan je iz proračuna RH. Tim su novcem razminirana 791.753 čevorna metra na području općina Nijemci (šuma Somovac) i Vrbanja (šuma Debrinja).

U 15 godina razminirano je više od 127 četvornih kilometara na prostoru VSŽ-a, odnosno odrađeno je 500 projekata, za koje je utrošeno više od 750 milijuna kuna. Najveći na području VSŽ-a bio je projekt Vrapčana, na kojem je radilo čak 29 tvrtki za razminiranje, a u jednom danu i do 300 pirotehničara.

- Zahvaljujući dobroj suradnji HCR-a i VSŽ-a, naša je županija očišćena od minsko-eksplozivnih sredstva. Sad nas čeka razvoj gospodarstva na svim područjima koja su bila pod minama. Posebno bih zahvalio pirotehničarima koji su radili na području županije, kao i svima koji su bili uključeni u projekt razminiranja - istaknuo je župan Božo Galić.

Ivica Klem, načelnik općine Nijemci, i Ivica Sep, načelnik općine Vrbanja, također su zahvalili svima koji su bili uključeni u projekt razminiranja, kojim su stvoreni preduvjeti za razvoj gospodarstva i turizma.

Na kraju konferencije uručeni su suveniri-mine, a dobili su ih Ivica Klem, Ivica Sep, Đuro Perica, višegodišnji član Savjeta HCR-a, te Zlatko Pavlović, referent za razminiranje Vukovarsko-srijemske županije koji je otišao u mirovinu. Načelnicima općina Nijemci i Vrbanja te županu Boži Galiću uručene su i potvrde o razminiranju