Proglašena elementarna nepogoda u Vukovarsko-srijemskoj županiji

Dana 04. rujna 2017. godine župan Vukovarsko-srijemske županije, Božo Galić donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode od suše za područje Vukovarsko-srijemske županije. Odluka se odnosi na područje općina Andrijaševci, Babina Greda, Bogdanovci, Borovo, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Gradište, Gunja, grada Iloka, općne Ivankovo, Jarmina, Nuštar, Nijemci, Stari Mikanovci, Tordinici, Vrbanja, grada Vukovara, grada Županje, grada Otoka, općine Privlaka, Vođinci, Markušica, Negoslavci, Nuštar.

Šteta se može prijaviti u prostorijama Općine Nijemci, svaki radni dan od 08,00-15,00 sati. Poslijednji dan za prijavu je 11. rujna 2017. godine.

Pri prijavi potrebno je priložiti:
- Obrazac prijave štete - EN-P
- List A zahtjev za ostvarivanje potpore u 2017. godini
- OIB (pravne ili fišičke osobe preslika)
- IBAN račun za uplatu štete - preslika
- pravne osobe dostaviti Izjavu kojom potvrđuju da imovina nije osigurana od elementarne nepogode suše