MALA ŠKOLA PROTOKOLA U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI

Hrvatska zajednica županija u suradnji sa Vukovarsko-srijemskom županijom organizirala je dana 15. studenog 2017. godine jednodnevnu radionicu pod nazivom "Mala škola protokola" u palači Srijem.

Radionica je bila namijenjena zaposlenicima županija, gradova i općina, koji već rade na poslovima protokola. Na početku radionice sudionike je pozdravio župan Božo Galić.
Voditeljica radionice bila je Ermina Duraj, stručnjakinja za odose s javnošću i protokol. Dugogodišnje iskustvo na poslovima protokola predavačica je kroz radionicu, koja se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela prenijela na polaznice Male škole protokola.
Među polaznicama su bile i predstavnice naše općine.