Javni poziv za provedbu mjere: Program javnog rada - aktivancija nezaposlenih osoba na poslovima preventivnih mjera zaštite od požara i bujičnih poplava na području Općine Nijemci