SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018.G.

Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2018. g. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. povećava se proračun za 7.215.168,00 kn, odnosno Proračun sada iznosi 36.953.368,00 kn. Razlozi izrade ovog Proračuna je uključivanje viška prihoda iz 2017. G. u Proračun za 2018. g., te proporcionalno višku prihoda planiranje rashoda. Veliki razlog ovih izmjena Proračuna je i usklađenje rashoda za Rekonstrukciju ceste B. Radića u Nijemcima sa odobrenim sredstvima iz EU fondova. Ovim izmjenama osigurana su sredstva za izgradnju hale za odlaganje komunalne opreme u Nijemcima, povećana su sredstva za održavanje cesta, osigurana su sredstva za izmještanje autobusnog stajališta u Nijemcima, povećana su sredstva za potpore u poljoprivredi. Skraćeni rok javnog savjetovanja: Sukladno Ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije ceste B. Radića u Nijemcima, općina Nijemci vezana je rokovima provedbe tog projekta. U tom smislu, potrebno je što prije obaviti javnu nabavu za radove na rekonstrukciji i sanaciji predmetne ceste. Ovim Izmjenama Proračuna općina Nijemci osigurava preduvjete za provedbu nabave. Kako bismo što prije osigurali preduvjete za provedbu postupka javne nabave, potrebno je što prije donijeti ove Izmjene Proračuna odnosno skratiti rok javnog savjetovanja. Trajanje javnog savjetovanja 10 dana.

Savjetovanje možete pronaći na linku:  https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/5bfb9838-1307-4e8a-9bdf-5858e6b1aa20