REKONSTRUKCIJA ZGRADE OPĆINE I DOGRADNJA CENTRA ZA POTPORU PODUZETNICIMA