Sadržaj izdvojen po datumu: Ožujak 2018

Obavijest o promjeni u rasporedu odvoza smeća

Obavještavamo Vas da dana 02. travnja 2018. godine,  na Uskrsni ponedjeljak neće se izvršiti redovna usluga odvoza miješanog komunalnog otpada.

Svi odvozi predviđeni za ponedjeljak, biti će izvršeni u subotu,  31. ožujka 2018. godine.

Više...

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup plastenika - AGROSTART

Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup plastenika - AGROSTART.
Tema savjetovanja je: Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup plastenika - AGROSTART
Opis savjetovanja: Pravilnikom o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup plastenika - AGROSTART utvrđuju se kriteriji i postupak za dodjelu u zakup plastenika.
Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Pravilnika o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup plastenika - AGROSTART, upisujući svoje komentare i prijedloge u dolje za to predviđeno mjesto.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.

Savjetovanje možete pronaći na linku:  https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/f2f059fd-d3b0-4344-87b9-01b321aa2d70 

 

Više...

Natječaj za provedbu projekta sufinanciranja energetske učinkovitosti objekata sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša

Temeljem, čl.46. Statuta Općine Nijemci (Službeni vjesnik VSŽ 04/13 i 03/18) i Pravilnika za provedbu projekta „Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području Općine Nijemci za 2018. godinu“ čl. 4., Općinski načelnik Općine Nijemci objavljuje natječaj za sufinanciranje projekata energetske obnove obiteljskih kuća koji su odobreni od strane Fonda za zaštitu okoliša.

Više...

Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci za razdoblje 2018-2020.g.

Poštovani građani,
pozivamo Vas da sudjelujete u otvorenom savjetovanju u donošenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju  Općine Nijemci za razdoblje 2018-2020.
Tema savjetovanja je: Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci
Opis savjetovanja: Programom potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju Općine Nijemci utvrđuju se mjere za unapređenje poljoprivrede i ruralnog razvoja, temeljem kojega se iz proračuna Općine Nijemci dodjeljuju bespovratna financijska sredstva i potiču ulaganja u razvoj ruralnog prostora. Programom se uređuju uvjeti i kriteriji za ostvarivanje potpora u realizaciji projekata u poljoprivredi.
Ciljevi ovog programa su:
1. Potaknuti razvoj poljoprivrede prema visokodohodovnim kulturama
2. Doprinijeti ostvarenju rezultata postavljenih Strategijom razvoja Općine Nijemci

Molimo zainteresiranu javnosti da sudjeluje u donošenju Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Nijemci, upisujući svoje komentare i prijedloge u dolje za to predviđeno mjesto.

Obrazloženje kraće provedbe savjetovanja: Predloženi dokument potrebno je što prije donijeti kako bi se isti mogao što prije početi primjenjivati.
Savjetovanje možete pronaći na linku: 
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/0d50bce8-f28b-4d0a-a0e2-db9113eb56c1

Više...

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2018.G.

Poštovani građani,

Pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku 1. Izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2018. g. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. povećava se proračun za 7.215.168,00 kn, odnosno Proračun sada iznosi 36.953.368,00 kn. Razlozi izrade ovog Proračuna je uključivanje viška prihoda iz 2017. G. u Proračun za 2018. g., te proporcionalno višku prihoda planiranje rashoda. Veliki razlog ovih izmjena Proračuna je i usklađenje rashoda za Rekonstrukciju ceste B. Radića u Nijemcima sa odobrenim sredstvima iz EU fondova. Ovim izmjenama osigurana su sredstva za izgradnju hale za odlaganje komunalne opreme u Nijemcima, povećana su sredstva za održavanje cesta, osigurana su sredstva za izmještanje autobusnog stajališta u Nijemcima, povećana su sredstva za potpore u poljoprivredi. Skraćeni rok javnog savjetovanja: Sukladno Ugovoru o sufinanciranju rekonstrukcije ceste B. Radića u Nijemcima, općina Nijemci vezana je rokovima provedbe tog projekta. U tom smislu, potrebno je što prije obaviti javnu nabavu za radove na rekonstrukciji i sanaciji predmetne ceste. Ovim Izmjenama Proračuna općina Nijemci osigurava preduvjete za provedbu nabave. Kako bismo što prije osigurali preduvjete za provedbu postupka javne nabave, potrebno je što prije donijeti ove Izmjene Proračuna odnosno skratiti rok javnog savjetovanja. Trajanje javnog savjetovanja 10 dana.

Savjetovanje možete pronaći na linku:  https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/5bfb9838-1307-4e8a-9bdf-5858e6b1aa20 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed