NATJEČAJ ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

U Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 01K-0017909, dana 12.8.2016.g. objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nijemci, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 12.9.2016.g. do 10 sati bez obzira na način dostave.