• Napisao

Natječaj za davanje koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova - ponovljeni postupak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S01K-0023596, dana 25.10.2016. godine objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nijemci - ponovljeni postupak, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 30.11.2016. godine do 10 sati bez obzira na način dosatve.

Više...
  • Napisao

NATJEČAJ ZA DAVANJE KONCESIJE ZA OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH POSLOVA

U Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 01K-0017909, dana 12.8.2016.g. objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Nijemci, zajedno s dokumentacijom za nadmetanje. Rok za dostavu ponuda je 12.9.2016.g. do 10 sati bez obzira na način dostave.

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed