Lipovac

Lipovac je naselje u Općini Nijemci u Vukovarskoj – srijemskoj županiji.

Nalazi se kod čvora autoceste A3 Zagreb – Lipovac, na križanju državnih cesta Bregane (Slovenija) - Zagreb - Beograd (Srbija), te ceste Vukovar - Orolik -Nijemci - Lipovac i lokalne ceste Lipovac - Batrovci, na granici sa Srbijom.

Lipovac je također naselje srednjovjekovnog postanka. Spominje se relativno kasno, tj. u ispravi kralja Matije Korvina (1458-1490) iz 1484. godine, u kojoj se nabrajaju mnogobrojni posjedi posljednjeg Morovića, mačvanskog bana Matije (1476.) koji sada prelaze u kraljevske ruke. Uzrok tako kasnog spomena leži u tome što je vjerojatno još stara baština Morovića iz 13. stoljeća, te iz razloga što nije mijenjao vlasnike, pa nije spominjan u nekoj ranijoj ispravi. Položaj mu se nalazio jugozapadnije od današnjeg položaja, oko lokaliteta Cipnjača-Staro selo, gdje se tijekom rimskog razdoblja možda u blizini nalazila nekaka villa rustica. Uz Lipovac ( Lypowcz) u ispravi spominju se i danas nepostojeća sela Likovo ( Lwko) te Lučica (Lwcchycha) čija su se imena sačuvala u nazivima zemljišta zapadno od  Lipovca. Na Lučici su Morovići krajem 14. ili početkom 15. stoljeća sagradili franjevačku crkvu i samostan Sv. Luke. Pri gradnji je također korištena i rimska cigla s neke obližnje rimske vile. Crkva i svetište gospe Lučićke, poznatija kao Lučica kod Lipovca.

Katolička župa Sv. Lovre u Lipovcu osnovana je iznova 1789. godine, a župna crkva je građena između 1808. i 1812. godine. U istom razdoblju , točnije 1810. godine, u Lipovcu je osnovana osnovna škola. Stanovništvo je konstantno raslo, osobito u zadnjem desetljeću 19. i prvom desetljeću 20. st. kada se intenzivno u njega useljavaju Nijemci, koji će do kraja Drugog svjetskog rata činiti oko 10% od ukupnog broja stanovnika.      

Kulturno umjetničko društvo „ Šokadija „ Lipovac

Godine 1934. u Lipovcu je djelovalo kulturno društvo pod imenom Hrvatski sokol koje je djelovalo nekoliko godina, 1943. godine mijenja naziv u Seljačka sloga, a 1968. u naziv Šokadija pod kojim djeluje i danas.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine Lipovac ima 814 stanovnika.

Više u ovoj kategoriji: « Nijemci Apševci »