Obavijest o prodaji izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Nijemci - k.č. br. 88/1 k.o. Đeletovci