• Napisao

POZIV IZLAGAČIMA ZA SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI "BOŽIĆ U NIJEMCIMA"

Turistička zajednica općine Nijemci u suradnji s Općinom Nijemci i ove godine organizira "Božić u Nijemcima", koji  će se održati u središnjem parku u Nijemcima u razdoblju od  23. prosinca 2018. do 01. siječnja 2019. godine.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poduzetnike, obrtnike, umjetnike, udruge i OPG-e na sudjelovanje.

Više...
  • Napisao

OBAVIJEST - PROMETOVANJE AUTOBUSA U ZRINSKOJ ULICI

U tijeku su radovi na izgradnji autobusnog stajališta na k.č. br. 860 k.o. Nijemci, Zrinska ulica. Za vrijeme radova privremeno se ukida postojeće stajalište ispred Osnovne škole "Ivan Kozarac" Nijemci, te se uspostavlja privremeno stajalište na kolnom ulazu u školsko dvorište iz Zrinske ulice.
Privremeno stajalište biti će u funkciji do završetka predmetnih radova.
Mole se građani za oprez i poštivanje regulaciuje prometa za vrijeme radova.

Više...

PROJEKT HORIS - IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI

Tijekom kolovoza 2018. godine na području Općine Nijemci u sklopu projekta HORIS, aktivnosti A.I.1.2. započela je adaptacija i  izgradnja nerazvrstane ceste  na  k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2  k.o. D. N. Selo i k.č. br. 2745 k.o. Nijemci s modernim kolničkim zastorom od asfalt betona kojim bi se naselje Donje Novo Selo spojilo s izletištem  Sopotac, te su navedeni radovi prvi korak ka uspostavi konjičke staze na području općine Nijemci.

 

 

  • Napisao

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Nijemci za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu.
Proračun za 2019. g. iznosio bi 44.976.000,00 kn. Ovo uključuje 31.361.000,00 kn prihoda tekuće godine i planiranih 13.615.000,00 kn viška prihoda iz prethodnih godina. U 2020. g. planira se proračun u iznosu 24.976.000,00 kn, te u 2021. g. 17.111.000,00 kn.
Uz prihode koje općina ostvaruje u kontinuitetu zadnjih godina, u proračunu za 2019.g. planirani su prihodi od pomoći za sufinanciranje već ugovorenih EU projekata, a to su:
projekt HORIS, Centar za potporu poduzetnicima, Rekonstrukcija ceste u ulici Braće Radića u Nijemcima, Izgradnja dječjeg vrtića, te projekt NISA.
Ukupno planirani prihodi za ove projekte u Proračunu za 2019. g. iznose 14.400.000,00.  
Također, pozivamo Vas da sudjelujete i u savjetovanju u postupku donošenja Programa utroška sredstava od zakupa zemlje za 2019. godinu, Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu, Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, Programu javnih potreba u kluturi i religiji za 2019. godinu, Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2019. godinu.

Savjetovanje za Proračun i za navedene Programe možete naći na linku:
https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=a2d40cc3-9078-4482-aa5d-d51e68e67f42&godina=2018 

 

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed