PROJEKT HORIS - IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE NA k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2 k.o. D. N. SELO i k.č. br. 2745 k.o. NIJEMCI

Tijekom kolovoza 2018. godine na području Općine Nijemci u sklopu projekta HORIS, aktivnosti A.I.1.2. započela je adaptacija i  izgradnja nerazvrstane ceste  na  k.č. br. 785, 799, 811/2, 791/2  k.o. D. N. Selo i k.č. br. 2745 k.o. Nijemci s modernim kolničkim zastorom od asfalt betona kojim bi se naselje Donje Novo Selo spojilo s izletištem  Sopotac, te su navedeni radovi prvi korak ka uspostavi konjičke staze na području općine Nijemci.

 

 

  • Napisao

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA PRORAČUNA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Proračuna Općine Nijemci za 2019. godinu i projekcije Proračuna za 2020. i 2021. godinu.
Proračun za 2019. g. iznosio bi 44.976.000,00 kn. Ovo uključuje 31.361.000,00 kn prihoda tekuće godine i planiranih 13.615.000,00 kn viška prihoda iz prethodnih godina. U 2020. g. planira se proračun u iznosu 24.976.000,00 kn, te u 2021. g. 17.111.000,00 kn.
Uz prihode koje općina ostvaruje u kontinuitetu zadnjih godina, u proračunu za 2019.g. planirani su prihodi od pomoći za sufinanciranje već ugovorenih EU projekata, a to su:
projekt HORIS, Centar za potporu poduzetnicima, Rekonstrukcija ceste u ulici Braće Radića u Nijemcima, Izgradnja dječjeg vrtića, te projekt NISA.
Ukupno planirani prihodi za ove projekte u Proračunu za 2019. g. iznose 14.400.000,00.  
Također, pozivamo Vas da sudjelujete i u savjetovanju u postupku donošenja Programa utroška sredstava od zakupa zemlje za 2019. godinu, Programa javnih potreba u sportu za 2019. godinu, Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu, Programu utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu, Programu javnih potreba u kluturi i religiji za 2019. godinu, Programu javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju za 2019. godinu.

Savjetovanje za Proračun i za navedene Programe možete naći na linku:
https://www.proracun.hr/Savjetovanje/Index?id=a2d40cc3-9078-4482-aa5d-d51e68e67f42&godina=2018 

 

Više...
  • Napisao

SAVJETOVANJE SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU - TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE NIJEMCI ZA 2018. GODINU

Poštovani,
pozivamo Vas da sudjelujete u savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja 3. Izmjena i dopuna proračuna Općine Nijemci za 2018. godinu.
Trećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. g. proračun iznosi 35.159.368,00 kn. 
Najveći razlozi ovog rebalansa su osiguravanje sredstava za uspostavu i funkcioniranje dječjeg vrtića u Nijemcima, odnosno sufinanciranje boravka djece u vrtiću. 
Uz navedeno, osigurana su dodatna sredstva u Proračunu za sufinanciranje čipiranja i cijepljenja pasa i mačaka, osigurana su sredstva za kupovinu traktora i priključaka potrebnog za održavanje javnih površina, osigurana su sredstva za božićnicu umirovljenicima, osigurana su dodatna sredstva za sanaciju zgrada na nogometnim igralištima. Isto tako, ovim izmjenama Proračuna usklađene su aktivnosti EU projekata sa pozicijama proračuna. 
Skraćeni rok javnog savjetovanja: Radi osiguravanja sredstava za uspostavu i funkcioniranje dječjeg vrtića u Nijemcima potrebno je žurno donijeti ove izmjene i dopune Proračuna. Shodno rečenom trajanje javnog savjetovanja potrebno je skratiti, odnosno javno savjetovanje treba biti 10 dana.

Savjetovanje možete pronaći na linku:
https://www.proracun.hr/Home/Savjetovanje/0c005317-c4fd-44fa-b71c-92b0f1caa1aa

Više...
Pretplati se na ovaj RSS feed